• A1 - Danza Kuduro (Original Version)
  • A2 - Danza Kuduro (Worldwide Remix)
  • A3 - Danza Kuduro (Ido B & Zookie Remix)
  • B1 - Danza Kuduro (Brainddead House Remix)
  • B2 - Danza Kuduro (Offical Remix)
  • B3 - Danza Kuduro (Raaban Remix)

Offers for Danza Kuduro (The Remixes) - Don Omar