• A1 - Introduksjon - Denne Forunderlige By
  • A2 - Sja, Amioda - Og Ikke En Lyd Kom Mig Fra Strupen
  • A3 - Den Spraettende Bevaegelse Min Fot Gjor Hver Gang Pulsen Slar
  • A4 - Sayago - En Sadan Glidende Lyd
  • B1 - En Traeflis A Tygge Pa
  • B2 - Oine Som Rasilke, Armer Av Rav
  • B3 - Et Hvitt Fyrtarn Midt I Et Grumset Menneskehav Hvor Vrak Flot Om
  • B4 - Jeg Fornemmer Mine Sko Som En Sagte Susende Tone Imot Meg
  • B5 - Kristiania

Les Offres pour Sult - Maja S. K. Ratkje